Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен;
Заместник-председател:  – заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Женя Андонова - главен експерт в Дирекция АКРРДС, Областна администрация Сливен,
Членове:
1.Румен Иванов – заместник-кмет на Община Сливен;
2.Нина Генчева – заместник-кмет на Община Нова Загора;
3.Христо Карабекиров – секретар на Община Котел;
4.Пламен Курумилев – секретар на Община Твърдица;
5.Красимир Маринов – прокурор, Окръжна прокуратура – Сливен;
6.Станимир Колев – заместник-директор на Областна дирекция на МВР - Сливен;
7.Димитър Кикьов – началник отдел „Охранителна полиция“, Областна дирекция на МВР – Сливен;
8.Илиян Николов – началник сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на МВР - Сливен;
9.Мариян Йоргов – ВПД началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен;
10.Валя Модева – началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, Областно пътно управление Сливен;
11.Марин Дамянов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;
12.Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение, Регионално управление на образованието – Сливен;
13.Д-р Рени Дариткова – директор на Дирекция „Обществено здраве“, Регионална здравна инспекция – Сливен;
14.Д-р Василиса Ковачева – директор на Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
15.Димитър Георгиев – началник автотранспорт, Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
16.Моника Сярова – директор на Секретариата на ОС на БЧК – Сливен;
17.Енчо Петров – управител на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен;
18.Тодорка Енева – председател на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на превозвачите – Сливен“.
19.Недялко Маринов – управител на Съюз на българските автомобилисти – Сливен;
20.Венцислав Вецев – председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка клон Сливен.

1.Правила за състава и дейността_2023

2. График за заседанията на ОКБДП за 2024

3. Протокол_29 от заседание на ОКБДП от 24.01.2023

4. Отчет за дейността по БДП_I трим. 2023

5. Протокол от заседание на ОКБДП_май 2023

6. Отчет за дейностите по БДП_ II трим. 2023

7. Протокол от заседание на ОКБДП_септември 2023

8.Национална стратегия за БДП 2021-2030

9.План за действие към Националната стратегия за БДП 2021-2030

10. Отчет за дейностите по БДП_3 трим. 2023

11. Протокол от заседание_декември 2023

12.Протокол 26 за неприсъствени решения на ОКБДП

13.Протокол от извънредно заседание на ОКБДП27. Протокол 28 от заседание на ОКБДП
14. Протокол 29 от заседание на ОКБДП от 24.01.2023
15. График за заседанията на ОКБДП за 2023
16. Областен доклад за дейностите по БДП за 2022
17. Областна план-програма за дейностите по БДП за 2023

Достъпност