Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

Председател: Минчо Афузов – Областен управител на област Сливен;
Заместник-председател: Димитринка Петкова – Заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Женя Андонова – Главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен;

Членове:
1.Румен Иванов – Заместник-кмет на Община Сливен;
2.Нина Генчева – Заместник-кмет на Община Нова Загора;
3.Христо Карабекиров – Секретар на Община Котел;
4.Антон Драганов – Заместник-кмет на Община Твърдица;
5.Христо Куков – Прокурор, Окръжна прокуратура – Сливен;
6.Димитър Кикьов – Началник на Районно управление „Полиция“ – Сливен;
7.Станимир Колев – Началник отдел „Охранителна полиция“, Областна дирекция на МВР - Сливен;
8.Илиян Николов – Началник сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на МВР - Сливен;
9.Андрей Алексиев – Началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен;
10.Валя Модева – Началник отдел „Инвестиционно ремонтни дейности“, Областно пътно управление Сливен;
11.Марин Дамянов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;
12.Димитър Назъров – Старши експерт по математика, Регионално управление на образованието – Сливен;
13.Магдалена Славова – Главен експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, Регионална здравна инспекция – Сливен;
14.Димитър Георгиев – Началник автотранспорт, Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
15.Моника Сярова – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Сливен;
16.Енчо Петров – Управител на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен;
17.Тодорка Енева – Председател на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на превозвачите – Сливен“.
18.Недялко Маринов – Управител на Съюз на българските автомобилисти – Сливен;
19.Венцислав Вецев – Председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка клон Сливен.

Правила за дейността на Областната комисия по БДП

2.Доклад по безопасност на движението по пътищата за 2019
3.План-програма за безопасност на движението по пътищата 2020

4.Доклад за изпълнени мерки по БДП за 1 полугодие_2020

5.Протокол от заседание на ОКБДП_16.09.2020

6.Доклад от огледи на пътна мрежа в област Сливен

7.Протокол от неприсъствени решения на ОКБДП_12.2020

8.Национална стратегия за БДП 2021-2030

9.План за действие към Националната стратегия за БДП 2021-2030

10.График на заседанията на ОКБДП за 2021
11.План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2021
12.Годишен областен доклад по БДП за 2020

Достъпност