Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

Председател: Чавдар Божурски – Областен управител на област Сливен;

Заместник-председател: Камен Костов – Заместник областен управител на област Сливен;

Секретар: Женя Андонова – Главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен;

Членове:
1.Румен Иванов – Заместник-кмет на Община Сливен;
2.Нина Генчева – Заместник-кмет на Община Нова Загора;
3.Христо Карабекиров – Секретар на Община Котел;
4.Антон Драганов – Заместник-кмет на Община Твърдица;
5.Христо Куков – Прокурор, Окръжна прокуратура – Сливен;
6.Димитър Кикьов – началник на Районно управление „Полиция“ – Сливен;
7.Илиян Николов – Началник сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на МВР - Сливен;
8.Андрей Алексиев – Началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен;
9.Валя Модева – Началник отдел „Инвестиционно ремонтни дейности“, Областно пътно управление Сливен;
10. Марин Дамянов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;
11. Димитър Назъров – Старши експерт по математика, Регионално управление на образованието – Сливен;
12. Магдалена Славова – Главен експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, Регионална здравна инспекция – Сливен;
13. Димитър Георгиев – Началник автотранспорт, Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
14. Моника Сярова – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Сливен;
15. Енчо Петров – Управител на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен;
16. Тодорка Енева – Председател на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на превозвачите – Сливен“.
17. Андон Андонов – Председател на Съюз на българските автомобилисти – Сливен;
18. Венцислав Вецев – Председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка клон Сливен.

Правилник за дейността на Областна комисия по БДП 

Достъпност