Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН
Председател: Маринчо Христов – областен управител на област Сливен;
Заместник-председател: Чавдар Божурски – заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Женя Андонова - главен експерт в Дирекция АКРРДС, Областна администрация Сливен,
Членове:
1.Румен Иванов – заместник-кмет на Община Сливен;
2.Нина Генчева – заместник-кмет на Община Нова Загора;
3.Христо Карабекиров – секретар на Община Котел;
4.Антон Драганов – заместник-кмет на Община Твърдица;
5.Красимир Маринов – прокурор, Окръжна прокуратура – Сливен;
6.Станимир Колев – заместник-директор на Областна дирекция на МВР - Сливен;
7.Димитър Кикьов – началник отдел „Охранителна полиция“, Областна дирекция на МВР – Сливен;
8.Илиян Николов – началник сектор „Пътна полиция”, Областна дирекция на МВР - Сливен;
9.Мариян Йоргов – ВПД началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен;
10.Валя Модева – началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, Областно пътно управление Сливен;
11.Марин Дамянов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен;
12.Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение, Регионално управление на образованието – Сливен;
13.Д-р Рени Дариткова – директор на Дирекция „Обществено здраве“, Регионална здравна инспекция – Сливен;
14.Д-р Василиса Ковачева – директор на Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
15.Димитър Георгиев – началник автотранспорт, Център за спешна медицинска помощ – Сливен;
16.Моника Сярова – директор на Секретариата на ОС на БЧК – Сливен;
17.Енчо Петров – управител на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен;
18.Тодорка Енева – председател на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на превозвачите – Сливен“.
19.Недялко Маринов – управител на Съюз на българските автомобилисти – Сливен;
20.Венцислав Вецев – председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка клон Сливен.

1.Правила за дейността на Областната комисия по БДП

2.Доклад по безопасност на движението по пътищата за 2019
3.План-програма за безопасност на движението по пътищата 2020

4.Доклад за изпълнени мерки по БДП за 1 полугодие_2020

5.Протокол от заседание на ОКБДП_16.09.2020

6.Доклад от огледи на пътна мрежа в област Сливен

7.Протокол от неприсъствени решения на ОКБДП_12.2020

8.Национална стратегия за БДП 2021-2030

9.План за действие към Националната стратегия за БДП 2021-2030

10.График на заседанията на ОКБДП за 2021
11.План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2021
12.Годишен областен доклад по БДП за 2020

13. Протокол от заседание на ОКБДП от 27.05.2021

14. Информация за дейността по БДП за 1 тримесечие

15. Информация за дейността по БДП за 2 тримесечие

16. Протокол_неприсъствено решение 09.2021

17. Дейност по БДП за 3 тримесечие

18. Протокол от заседание на ОКБДП 12.2021

19. Областна план- програма по БДП за 2022

20. График за заседанията на ОКБДП за 2022

21. Доклади от обходи на пътната мрежа

22. Протокол 25_решение от декември 2021

23.Информация за дейностите по БДП за 4 тримесечие

24.Областен доклад за дейностите по БДП за 2021

25.Протокол 26 за неприсъствени решения на ОКБДП

26.Протокол от извънредно заседание на ОКБДП
27. Протокол 28 от заседание на ОКБДП
28. Протокол 29 от заседание на ОКБДП от 24.01.2023
29. График за заседанията на ОКБДП за 2023
30. Областен доклад за дейностите по БДП за 2022
31. Областна план-програма за дейностите по БДП за 2023

Достъпност