Република България

УСЛУГИ

В сектора на услугите се създава 60,9 % от брутната добавена стойност в областта. По данни на НСИ през 2011 г. в него е произведена продукция за 332 941 хил. лв. или 22,3 % от общата продукция. Относителният дял на сектора по показателя нетни приходи от продажби е 42,0 % (996 771 хил. лв.). В него са съсредоточени 47,8 % (16 866) от заетите лица и 35,9 % (469 398 хил. лв.) от дълготрайните материални активи.

Водещото място в сектора се пада на отраслите:


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508