Република България

ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ

Цени на ВиК услуги, утвърдени от ДКЕВР

Цени на водата


Считано от 01.01.2010 г. цени без ДДС за В и К услугите на “В и К” ООД, гр. Сливен, както следва:


Цена за услугата смесено доставяне на вода на потребителите - 1,35 лв./м3

Цена за услугата гравитачно доставяне на вода на потребителите - 0,62 лв./м3

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

 • за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители - 0,07 лв./м3
 • за промишлени и др. стопански потребители
  • степен на замърсяване 1 - 0,10 лв./м3
  • степен на замърсяване 2 - 0,17 лв./м3
  • степен на замърсяване 3 - 0,38 лв./м3

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 • за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители - 0,28 лв./м3
  • степен на замърсяване 1 - 0,42 лв./м3
  • степен на замърсяване 2 - 0,72 лв./м3
  • степен на замърсяване 3 - 1,61 лв./м3

Цена за доставяне на вода на друг В и К оператор от ВС „Червенаково” - 0,33 лв./м3


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508