Република България

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА 2018 Г.

ОБЩИНА СЛИВЕН
(Наредба за определяне  размера на местните данъци)

Чл. 5. (изм. с Реш. № 863/17.10.2017 год.в сила от 01.01.2018 год.) Годишният размер на данъка е 2,7 на хиляда върху данъчната оценка за жилищни и нежилищни имоти.

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
(Наредба за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Нова Загора)

Чл. 5.  (1) /Изм. Реш. № 33/22.12.2015/  Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:
1. за жилищни имоти – 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;
2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

ОБЩИНА КОТЕЛ
(Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел)

Чл.4 (Изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел) Размерът на данъка върху недвижимите имоти е както следва:
т.1. (Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС - Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 560/22.12.2017 г. на ОбС - Котел)                           За жилищни недвижими имоти, както следва:
- за гр. Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Топузево и Филаретово - 1,32 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;
- за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово - 1,52 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
т.2. (Нова приета с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС-Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС-Котел, отм. с Решение № 560/22.12.2017 г. на ОбС – Котел)
т.3. (Изм. с Решение № 211/30.01.2009 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 45/23.12.2015 г. на ОбС – Котел, поправена с Решение № 94/29.02.2016 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 560/22.12.2017 г. на ОбС – Котел.)
За нежилищни недвижими имоти, както следва:
- за гр. Котел и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Кипилово, Малко село, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Топузево и Филаретово - 2,09 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;
- за селата: Жеравна, Катунище, Медвен, Тича и Ябланово - 2,38 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
(Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Твърдица)

Чл.14 (Изм.Реш.№143/29.01.2009г. в сила от 01.01.2009г.,изм.Решение №448/31.01.2011г.,в сила от 01.01.2011г.изм.с Решение№176/05.12.2016г.) Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,95 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508