Република България

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Образователни институции, предлагащи професионално образование


Община Образователна институция Специалности
Висши учебни заведения
Община Сливен Технически Университет – София
Инженерно педагогически факултет - Сливен
ОКС Бакалавър
 • Автоматика и информационни технологии
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Топлотехника
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Индустриално инженерство /с обучение на английски език/
  Технически Университет – София
Инженерно педагогически факултет - Сливен
ОКС Магистър
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Топлотехника
 • Транспортна техника и технологии
 • Компютърна бизнес информатика
 • Автотранспортна техника
 • Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Община Сливен Технически Университет – София
Колеж – Сливен
ОКС Професионален бакалавър
 • Производство на текстил и облекло
 • Текстилна техника и технологии
 • Машини и съоръжения в текстилната промишленост
 • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
 • Технология на храните
 • Хранителни технологии в бита и туризма
 • Електротехника
 • Мениджмънт на алтернативния туризъм
 • Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
   
Професионални гимназии
Община Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков"
 • Моден дизайн
 • Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства
 • Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
 • Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия
 • Шивачество
 • Фризьорство
Община Сливен Професионална гимназия по електротехника и електроника "Мария Склодовска Кюри"
 • Електроенергетика
 • Електрообзавеждане на производството
 • Електрообзавеждане на транспортна техника
 • Електрически инсталации
 • Микропроцесорна техника
 • Компютърна техника и технологии
Община Сливен Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Д. Табаков"
 • Маркетингови проучвания
 • Банково дело
 • Митническа и данъчна администрация
 • Оперативно счетоводство
 • Икономика и мениджмънт
 • Деловодство и архив
 • Икономическа информатика
Община Сливен Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"
 • Геодезия
 • Строителство и архитектура
 • Сухо строителство
Община Сливен Професионална гимназия по механотехника
 • Машини и системи с ЦПУ
 • Металорежещи машини
 • Заваряване
 • Стругарство
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Автотранспортна техника  
 • Производство на мебели
 • Експлоатация на автомобилния транспорт
Община Сливен Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм
 • Организация на хотелиерството
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 • Кетеринг
 • Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Организация на туризма и свободното време
Община Сливен Социално-педагогически интернат "Христо Ботев"
 • Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
Община Нова Загора Професионална гимназия по селско стопанство
 • Земеделско стопанство
 • Селски туризъм
 • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
 • Лозаровинарство - Техник в лозаровинарството
 • Лозаровинарство - Лозаровинар
 • Горско и ловно стопанство
 • Селски туризъм
Община Нова Загора Професионална гимназия по техника и технологии "Атанас Димитров"
 • Технология на машиностроенето
 • Електрообзавеждане на производството
 • Газова  техника
 • Компютърна техника и технологии
Община Нова Загора Помощно училище "Акад. Тодор Самодумов"
 • Работник в заведенията за хранене и развлечения
 • Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
Община Котел СОУ "Г. С. Раковски"
 • Готвач
 • Производство на кулинарни изделия и напитки
Община Твърдица СОУ "Н. Рилски"
 • Шивачество
 • Лесокултурни дейности

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508