Република България

ИНДУСТРИЯ

В далечната 1834 г., в гр.Сливен, на основата на дългогодишна занаятчийска традиция в производството на вълнени платове, сливенецът Добри Желязков създава първата фабрика на Балканския полуостров. След Освобождението и до наши дни Сливен е един от индустриалните центрове на България. В индустриалния сектор, в който включваме добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газ, ВиК и строителство, се създава 28,4 % от брутната добавена стойност в областта. По данни на НСИ, през 2011 г. в него е произведена продукция за 998 321 хил. лв., или 66, 7 % от общата продукция на областната икономика. Относителният дял на сектора по показателя нетни приходи от продажби е 49,1 % (1 167 492 хил. лв.). В него са съсредоточени 44.5 % (15 705) от заетите лица и 50.3 % (648 971хил. лв.) от дълготрайните материални активи. Структуроопределящите отрасли в индустриалния сектор са:

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508