Република България

ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА

Общият доход средно на лице от домакинство в област Сливен през 2011 г. е 3 605 лв. Спрямо 2010 г. стойността на общия доход средно на лице отбелязва значително намаление.

През целия разглеждан период основната част от паричния доход на лице се формира от получаваната работна заплата и пенсии, като при тях тенденцията за периода е в посока увеличение. Относителният дял на работната заплата в общия доход средно на лице от домакинството през 2011 г. е 51.9%, като спрямо предходните две години тази стойност е нараснала.


ГОДИШЕН ОБЩ ДОХОД СРЕДНО НА ЛИЦЕ ПО ИЗТОЧНИЦИ


  2009 2010 2011
  Общо Област Сливен Общо Област Сливен Общо Област Сливен
Средно на лице            
Общ доход 3693 3432 3648 3907 3782 3605
Работна заплата 1928 1611 1857 1838 1960 1870
Извън работната заплата 156 191 82 153 52 64
От предприемачество 176 244 174 386 241 251
От собственост 24 3 28 7 25 -
Обезщетения за безработни 20 45 23 24 27 22
Пенсии 1020 777 1128 817 1140 834
Семейни добавки за деца 34 60 33 55 32 65
Други обезщетения и помощи 66 87 66 111 65 77
От домашното стопанство 115 268 75 162 66 141
От продажба на имущество 5 1 15 89 4 -
Други приходи 149 145 169 266 171 282
Приходи от спестявания 112 143 125 240 113 109
Взети заеми и кредити 57 77 35 138 38 47
Върнати заеми 4 11 3 4 3 4
Общо 3867 3663 3812 4289 3937 3765

Въпреки постепенното увеличение на работните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Сливен те остават значително по-ниски от средната заплата за страната.


Динамика на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношениеОбщият разход средно на лице през 2011 г. е 3 381 лв. и спрямо 2010 г. той намалява значително. През разглеждания тригодишен период /2009 - 2011 г./ най-висока е стойността на разходите на лицата през 2010 г. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна - 1 156 лв. и разходите за жилища, вода, електроенергия и горива - 415 лв. Спрямо 2010 г. разходите за храна на лицата отбелязват намаление, а спрямо 2009 г. - слаб ръст. Разходите за храна представляват 34.2% от общите разходи средно на лице от домакинството през 2011 г. Делът на разходите за жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди в общия разход през 2011 г. е 12.3%, делът на разходите за здравеопазването е 3.8% и е на едно от последните места.


  2009 2010 2011
  Общо Област Сливен Общо Област Сливен Общо Област Сливен
Средно на лице            
Общ разход 3335 3202 3278 3810 3494 3381
Потребителски общ разход 2857 2627 2811 3156 2934 2819
Храна 1216 1120 1219 1208 1265 1156
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 157 172 150 209 155 218
Облекло и обувки 103 85 93 113 104 123
Жилища, вода, електроенергия и горива 484 455 470 404 493 415
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 123 108 111 221 96 113
Здравеопазване 177 139 181 125 196 130
Транспорт 199 207 197 334 205 200
Съобщения 150 125 153 141 162 144
Свободно време, културен отдих и образование 129 107 114 197 121 145
Разнообразни стоки и услуги 120 108 121 204 136 178
Данъци 108 115 124 138 182 141
Домашно стопанство 44 103 34 87 30 73
Други разходи 326 358 309 429 347 349
Влог 167 118 78 19 46 44
Покупка на валута, ценни книжа 0 - 0 - 0 -
Изплатен дълг и даден заем 166 223 125 270 132 203
Общо 3668 3544 3481 4098 3672 3629

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508