Република България

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

В аграрния сектор се създава10,7 % от брутната добавена стойност в областта. Работещите в него са 7,7 % от заетите лица. Те произвеждат 11,0 % от продукцията и осигуряват 7,3 % от нетните приходи в областната икономика.


Основни икономически показатели за 2011 г.
по данни на НСИ

Заети лица бр.
 2 724
Продукция хил. лв.
164 888
Нетни приходи 155 160
Печалба 27 281
Загуба 3 873
Дълготрайни
материални активи
157 757

Топ 10 на фирмите от област Сливен,
подредени по азбучен ред *

АГРОТРЕЙД-ДД ООД
Б И М ООД
ЕТ ДИАНА МИ-МИНЧО ИВАНОВ
ЕТ ДИЯН ТАНЕВ-АГРОПЛОД
ЖИМ ООД
ЗК ЗЛАТЕН КЛАС
КООПЕРАЦИЯ НАША ЗЕМЯ
МЦД 02 ЕООД
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ
ППК КОРТЕН

* Класирането е в резултат на оценка на декларираните от фирмите печалба, нетни приходи, брой заети и инвестиции.Област Сливен е един от големите производители на селскостопанска продукция. Водещата й позиция се предопределя от добрите климатични условия, разнообразните и плодородни почви и наличието на достатъчно водни ресурси.

Площта на земеделските земи в областта е 179 565 ха, в това число 162 101 ха обработваема земя.


Обработваема земя по начин на трайно ползване,
според картата на възстановената собственост

Начин на трайно ползване Площ  (ха) %
Общо обработваема земя 162 101 100 %
Ниви 112 016 69,1 %
Трайни насаждения 6 555 4,0 %
Лозя 7 959 4,9 %
Ливади и пасища 35 571 22,0 %

Общо стопанисваната земеделска земя в областта през 2011 г. е 100 371,5 ха.

Традиционно, най-силно е застъпено отглеждането на зърнени култури, лозя и овощни видове.

Основни видове култури в област Сливен - 2011 г.

Видове култури Площ (ха) % от стопанисваната земя Добиви (т/ха)
Пшеница 37 770 37,6 % 3,69
Ечемик 13 680 13,6 % 3,78
Маслодаен слънчоглед 17 937 17,9 % 1,46
Царевица за зърно 6 830 6,8 % 6,6
Зеленчуци (домати, пипер, картофи и др.) 568 0,6 % -
Кориандър 5 340 5,3 % 0,86
Лозя 7 467 7,4 % 6,25
Праскови 1 821 1,8 % 8,31
Череши 657 0,6 % 3,29
Фуражни култури (люцерна, овес, сил. царевица и др.) 3 973 4,0 % -

Районът около река Тунджа съчетава най-добрите условия за отглеждане на праскови и не случайно тази част от област Сливен носи името "Долината на прасковите". В последните години се наблюдава засилен интерес у земеделските производители към създаване на нови градини. Стопаните имат възможността да ползват услугите на Опитната станция по земеделие - Сливен, която е специализирано научно звено по прасковената култура.

Доброто зърнено и фуражно производство в равнинната част на областта благоприятства развитието на говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство. Наличието на много пасища и ливади в планинската и полупланинската част са фактор за развитие на овцевъдството.

Брой на животните в област Сливен
към декември 2011 г.

Видове животни брой
Говеда 27 626
Биволи 175
Овце 71 838
Кози 14 306
Свине 12 822
Птици 301 000
Пчелни семейства 16 378

Съществуват редица предпоставки за превръщането на област Сливен в един от центровете за развитие на животновъдството в страната. Създадена е много добра инфраструктура, включваща "Регионална дирекция по селекция и репродукция в животновъдството", станция за изкуствено осеменяване, лаборатория за окачествяване на млякото. В близост до гр. Сливен е изграден най-големият в Южна България пазар за живи животни. Там се провеждат национални и регионални изложби по животновъдство, аукциони и научно-практически конференции.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508