Република България

Уважаеми госпожи и господа,


Земите в пределите на област Сливен са с дълголетна история и са обект на много исторически и археологически проучвания. Те доказват съществуването на поселищен живот още в праисторически времена. На територията на областта са регистрирани над 120 праисторически селища и могили. Най-голям интерес представляват Карановската и Дядовската селищни могили. Карановската могила съдържа останки на поселения от каменната, каменно-медната и ранната бронзова епоха. Тя е еталон за изследванията на праисторическите култури в цяла Югоизточна Европа. В Дядовската могила също може да се проследи животът на древните в продължение на 8000 години. Разкопките на двете селищни могили водят до открития, които далеч надхвърлят националното си значение и са принос в развитието на световната археологическа наука.

По-късно земите в Сливенска област са били обитавани от траки, славяни, прабългари, били са във владенията на Римската и Византийска империя, на Първото и Второ Българско царство. Някои от селищата, които се създават в района изчезват, други просъществуват през вековете и се утвърждават като важни културни и търговски средища.

През епохата на Възраждането се развиват силно търговията и занаятите: производството на оръжия, килимарство, абаджийство и др. Традициите в промишленото производството на текстил са свързани с едно забележително събитие - през 1834 г. Добри Желязков построява в град Сливен първата текстилна фабрика. Тя е и първото промишлено предприятие на Балканския полуостров. С нейното създаване прохожда цялата българската индустрия.

В наши дни характерни за област Сливен са разнообразната отраслова и подотраслова структура на икономиката. Изградената инфраструктура създава благоприятни условия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори и динамично развитие на бизнеса в областта. Близостта до пазарите на Турция и Гърция обуславят добрите възможности за развитие на търговията. Близостта до южните черноморски курорти и наличието на богато природно и културно-историческо наследство са предпоставки за развитие на атрактивен регионален туристически продукт.

Квалифицирани специалисти в традиционните за областта производства работят при много конкурентни за работодателя нива на заплащане. Съществува добре развита мрежа за професионално образование и обучение. В гр. Сливен се намира филиал на Техническия университет в София.

Не на последно място ще изтъкна и положителното отношение на местните власти към инвеститорите и стремежът за подобряване на бизнес средата в областта.

Заповядайте при нас, инвестирайте сега!

Областен управител на област Сливен

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508