Паметни плочи на загиналите за Родината - с. Трапоклово

 
Снимка: 1 2 3

Селище:

с. Трапоклово

Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Бетон
Местона-
хождение:

В централната част на селото

Размери:

Ширина 2.0 височина 2.6 метра

Дата на  честване: 6 май, Национални празници
Какво събитие увековечава:

Впамет на загиналите във войните от с. Трапоклово

Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Паметни плочи
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Трапоклово " /имената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

мл. подоф.

Железчо Георгиев Железчев 

 

1912-1913

редник

Железчо Вънев Киров  

 

1912-1913

редник

Юрдан Иванов Славов       

 

1912-1913

редник

Жеко Петров Русев         

 

1912-1913

редник

Русчо Димитров Русчев  

 

1912-1913

редник

Минко Димитров  

 

1912-1913

редник

Жечо Маринов Вълков 

 

1912-1913

редник

Стоян Мар. Вълков  

 

1912-1913

редник

Манчо Тенчев Димитров  

 

1912-1913

редник

Юрдат Ив. Симеонов 

 

1912-1913

редник

Петър Стеф. Тодоров  

 

1912-1913

редник

Дучо Иванов Марков  

 

1912-1913

редник

Койчо Петров Русев

 

1912-1913

редник

Васил Стоянов Василев

 

1912-1913

редник

Киро Иванов Лошев  

 

1912-1913

мл. подф. 

Калудь Иванов Марков   

 

1915-1918

мл. подф. 

Илия Кондов Петров  

 

1915-1918

редник

Стоян Рашев Тодоров 

 

1915-1918

редник

Иван Марев Митев   

 

1915-1918

редник

Вълко Иванов Лошев  

 

1915-1918

редник

Щилиян Васил. Тодоров

 

1915-1918

редник

Железчо Железчев Драгнев 

 

1915-1918

редник

Рашо Вилич. Димитров     

 

1915-1918

редник

Христо Желев Стойков

 

1915-1918

редник

Минко Железчев Симеонов 

 

1915-1918

редник

Конда Русев Василев

 

1915-1918

редник

Цани Илийчев Митев 

 

1915-1918

редник

Васил Русев Вичев   

 

1915-1918

редник

Рашо Кондов Вичев  

 

1915-1918

редник

Димитър Стефанов Димитров  

 

1915-1918

редник

Юрдан Ганчев Танев

 

1915-1918

редник

Слави Юрданов Славов   

 

1915-1918

редник

Железчо Ганев Стойков

 

1915-1918