Паметни плочи на загиналите за Родината - c. Стара река 

 

 
Снимка: 1 2

Селище:

c. Стара река 

Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Черен гранит
Местона-
хождение:

На фасадата на църквата

Размери:

2бр. плочи 100/80

Дата на  честване: На национални празници и годишнини
Какво събитие увековечава:

Впамет на загиналите във войните от c. Стара река 

Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  

Надписи: "Загинали за Родината от c. Стара река " /имената на загиналите/ "Слава на героите"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

Ст. подоф.

Юрдан Ил.Юрданов  

 

1912-1913

Редник

Андон Ст. Милушев    

 

1912-1913

Редник

Георги Г. Стойков 

 

1912-1913

Редник

Драган Топалов   

 

1912-1913

Редник

Димитър Петров  

 

1912-1913

Редник

Иван П. Милев     

 

1912-1913

Редник

Иван Ст. Чаушев 

 

1912-1913

Редник

Киро Д. Киров

 

1912-1913

Редник

Никола Ив. Имрученина 

 

1912-1913

Редник

Ненчо Юр. Недев  

 

1912-1913

Редник

Петко В. Кръстев  

 

1912-1913

Редник

Петъп Ив. Каба Иванов 

 

1912-1913

Редник

Тодор Ив. Хайдутов    

 

1912-1913

Редник

Сава Ив. Чобанов  

 

1912-1913

Редник

Стефав В. Русев  

 

1912-1913

Редник

Стоян К. Костадинов  

 

1912-1913

Редник

Цаню П. Цанев     

 

1912-1913

Редник

Стефан Ст. Абов 

 

1912-1913

Редник

Стефан Г. Драганов  

 

1912-1913

Редник

Христо К.Иванов    

 

1912-1913

Редник

Цаню Д.Панайотов    

 

1912-1913

Ст.подоф.

Иван Хр. Хитов   

 

1915-1918

Мл. подоф.

Димитър Ст. Трашлиев 

 

1915-1918

Мл. подоф.

Христо Г.Хитов  

 

1915-1918

Мл. подоф.

Руско Д. Даголов  

 

1915-1918

Редник

Георги Д.Чобанов   

 

1915-1918

Редник

Иван Ст. Трашлиев   

 

1915-1918

Редник

Иван Р .Кожа Русев  

 

1915-1918

Редник

Иван Ст. Джамбазов       

 

1915-1918

Редник

Иван Сл. Иванов      

 

1915-1918

Редник

Илия Ив. Куцаров      

 

1915-1918

Редник

Михал С. Дойков      

 

1915-1918

Редник

Никола Ст. Джамбазав 

 

1915-1918

Редник

Юрдан Хр. Донев    

 

1915-1918

Редник

Иван М. Георгиев         

 

1915-1918

Редник

Михал Т. Сомов         

 

1915-1918

Редник

Марин М. Тодоров     

 

1915-1918

Редник

Сава Р. Аврамов        

 

1915-1918

Редник

Матея Г. Панталеев   

 

1915-1918

Редник

Никола Ст. Абов 

 

1915-1918

Редник

Никола В.Шипкалиев  

 

1915-1918

Редник

Недю Ст. Кара Колев 

 

1915-1918

Редник

Петър Д. Дянков       

 

1915-1918

Редник

Панайот Ст. Гендов 

 

1915-1918

Редник

Юрдан Д. Ганев  

 

1915-1918

Редник

Сава П. Милев     

 

1915-1918

Редник

Стефан Ив. Имрученица  

 

1915-1918

Редник

Тодор Ив. Куру Пеев 

 

1915-1918

Редник

Христо Ст. Милушев  

 

1915-1918

Редник

Христо Р.Аврамов    

 

1915-1918

Редник

Борис Юр. Дели Ганев  

 

1915-1918

Редник

Васил Хр. Раднев 

 

1915-1918