Паметна плоча на падналите за свободата и

независимостта Раковци - c.  Раково

 
Снимка: 1 2 3

Селище:

c.  Раково

Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Плоча от РVС монтирана на камък
Местона-
хождение:

В центъра на селото

Размери:

0,50/0,70

Дата на  честване: Национални празници
Какво събитие увековечава:

Впамет на загиналите във войните от c.  Раково

Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  

Надписи: "В памет на падналите за свободата и независимоста на България - Раковци" /имената на загиналите/ 

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Христо Костов Рашков

 

1912

 

Иван Стоянов Дончев

 

1912

 

Илия Иванов Николов

 

1913

 

Петко Николов Карапетков

 

1913

 

Иван Стоянов Карапетков

 

1915

 

Никола Христов Николов

 

1915

 

Станю Николов Чолаков

 

1915

 

Петър Михалев Петров

 

1918

 

Йовчо Василев Йовчев

 

1918

 

Петко Русев Карастоянов

 

1918