Паметни плочи на загиналите Ичеренци - c. Ичера

 
Снимка: 1 2 3

Селище:

c. Ичера

Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Основа дялан камък, плочи бял мрамор
Местона-
хождение:
На фасадата на кметството
Размери:

1,50/2,00

Дата на  честване: Национални празници и годишнини
Какво събитие увековечава:

Впамет на загиналите във войните от c. Ичера

Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  

Надписи: "Впамет на героите ичеренци дали живота си по бранните поля за свободото на брата роб и величието на Родината от признателните поколения"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

Подофицер

Марин Т.Вълков   

 

4.11.1912г.

Подофицер

Жеко П.Жеков 

 

6.11.1912г.

Подофицер

Иван Г.Иванов  

 

8.11.1912г.

Подофицер

Дечо Д.Каравълчев    

 

18.06.1913г

Подофицер

Атанас В.Глухин  

 

28.06.1913г.

Подофицер

Иван С.Маринов  

 

17.07.1913г.

Редник

Андон Ст. Дончев

 

17.10.1912г.

Редник

Слав В.Димов   

 

04.11.1912г.

Редник

Иван С.Лешков 

 

04.11.1912г.

Редник

Васил Хр. Тодоров  

 

04.11.1912г.

Редник

Димитър Д.Иванов 

 

04.11.1912г.

Редник

Боичо Д.Николов   

 

05.11.1912г.

Редник

Желязко П.Бойчев   

 

15.04.1913г.

Редник

Стефан Т.Танаков        

 

22.061913г.

Редник

Кънчо П.Димитров 

 

24.06.1913г.

Редник

Марин А.Маринов 

 

16.06.1913г

Редник

Атанас Ив.Атанасов

 

26.06.1913г.

Редник

Димитър Ив.Вълев  

 

27.06.1913г

Редник

Ненчо Иванов Кондозов 

 

29.06.1913г

Редник

Андрея М.Андреев          

 

18.07.1913г

Офицер

Димитър Иванов Стоянов           

 

26.10.1915

Офицер

Йови Ст. Димитров                      

 

04.11.1915г.

Офицер

Тодор Р.Кондев                             

 

18.07.1915г.

Офицер

Димитър Н.Караманов                

 

19.08.1915г

Офицер

Бойчо Ив.Бойчев                          

 

25.08.1915г.

Офицер

Златан Зл.Панайотов               

 

18.09.1915г.

Офицер

Иван Г.Христов                                

 

18.09.1915г

Офицер

Марин Н.Маринов   

 

29.09.1915г

Офицер

Стефат Г.Стоянов                   

 

28.09.1916г

Офицер

Гани Н.Зиколов    

 

30.09.1916г

Офицер

Никола Т.Бойчев                            

 

08.10.1916г

Офицер

Руси Д.Козев                                  

 

04.02.1917г

Офицер

Стефан С.Димитров              

 

13.02.1917г

Офицер

Васил Йорданов Вълков          

 

1917г

Офицер

Гани Ст.Куткарски

 

 

Редник

Марин Йоранов Марчев              

 

 

Редник

Киро Д.Баев                                 

 

 

Редник

Бойчо Т.Боев                                

 

 

Редник

Димитър Т.Вълев                        

 

18.08.1917г

Редник

Продан Ив.Проданов                   

 

12.09.1916г

Редник

Киро Йор.Вълков    

 

15.09.1916г

Редник

Димитър А.Николов                        

 

15.091916г

Редник

Драгоя П.Тотев                       

 

18.091916г

Редник

Иван М.Андреев                       

 

15.06.1916г

Редник

Руси П.Станчев                      

 

 

Редник

Иван  Ст.Манев                              

 

18.09.1916г

Редник

Йордан Д.Хитров                           

 

 

Редник

Васил Ив.Вътев                             

 

 

Редник

Господин В.Вълчев                        

 

 

Редник

Панайот Зл.Панайотов               

 

 

Редник

Иван Хр.Проданов                         

 

20.09.1916г

Редник

Димитър Н.Зиколов                      

 

01.10.1916г

Редник

Йордан Зл.Казаков                

 

13.10.1916г

Редник

Христо В.Робев                     

 

09.11.1916г

Редник

Гани С.Боев                            

 

16.03.1917г

Редник

Васил К.Габровски                

 

01.08.1917г

Редник

Иван Зл. Зехирев                 

 

25.10.1917г

Редник

Стефан Зл. Вътев             

 

07.05.1918г

Редник

Димитър Р.Димитров        

 

30.09.1918г

Редник

Симеон П.Симеонов            

 

03.10.1918г

Редник

Бойчо А.Топалов                

 

17.10.1918г

Редник

Иван Ив.Димов

 

29.10.1918

Редник

Иван Славов Зиколов

 

23.01.1945г