Паметна плоча на загиналите за Родината - с. Г.Чочовен

 
Снимка: 1 2 3

Селище:

с. Г.Чочовен

Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Мрамор
Местона-
хождение:
До кметството
Размери:

Ширина 1.0 височина 1.2м.

Дата на  честване: 6 май, Национални празници
Какво събитие увековечава:

Впамет на загиналите във войните от с. Г.Чочовен

Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Г. Чочовен" /имената на загиналите/  "Вечна слава"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

редник

Коста Георгиев Димов      

 

1912-1913

редник

Кольо Георгиев Сербезов

 

1912-1913

редник

Коста Геопгиев Топчиев   

 

1912-1913

редник

Димитър Костов Сербезов

 

1912-1913

редник

Атанас Георгиев Димов      

 

1915-1918

редник

Коста Атанасов Балездров  

 

1915-1918

редник

Димитър Георгиев Димов  

 

1915-1918

редник

Яни Атанасов Гушалиев

 

1915-1918

редник

Яни Костадинов Гушалиев   

 

1915-1918

редник

Димитър Георгиев Късия

 

1915-1918

редник

Спиро Митев Спиров       

 

1915-1918

редник

Петър Атанасов Балездров 

 

1915-1918

редник

Митьо Иванов Йорданов  

 

1915-1918

редник

Коста Янев Дудаклиев      

 

1915-1918

редник

Димитър Янев Дудаклиев        

 

1915-1918

редник

Апостол Янев Терзиев        

 

1915-1918

редник

Христо Георгиев Димов      

 

1915-1918

редник

Георги Христов Топчиев    

 

1944-1945

редник

Никола Димитров Черкезов   

 

1944-1945

редник

Атанас Панайотов Нуков 

 

1944-1945