Паметна плоча на загиналите за Родината - с. Мечкарево

 

 
Снимка: 1 2

Селище:с. Мечкарево
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Камък
Местона-
хождение:
В центъра на селото
Проект:Димитър Кавръков
Строен от:Д. Кавръков, Тодор Сяров и Георги Стоилов
Инициатива:г-н Спас Джиджер, кмет на селото
Дата на откриване:01.1.1959 г.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Състояние:Добро
Тип:Паметна плоча
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Мечкарево 1912-1913 и 1915-1918 г." /имената на загиналите/ "Слава на героите"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

редник

Стойко Вас.Стойков     1912-1913 г.
редник Кондю  Ив. Николов        1912-1913 г.
редник Георги Тодоров Христов   1912-1913 г.
редник Пеню Динев Пенев      1912-1913 г.
редник Стоян Койчев             1912-1913 г.
редник Тодор Марков Динев   1912-1913 г.
редник Дочу Атанасов           1912-1913 г.
редник Георги  Динев Бойчев   1915-1918 г.
редник Иван Пенев Костадинов   1915-1918 г.
редник Кръстю Геор. Кръстев    1915-1918 г.
редник Сяро Митев Тодоров       1915-1918 г.
редник Иван Желев Петров        1915-1918 г.
редник Иван Христов Тодоров    1915-1918 г.
редник Михаил Димов Иванов    1915-1918 г.
редник Тодор Пет. Стойков    1915-1918 г.
редник Костадин Пен. Динев    1915-1918 г.
редник Тони Митев Тодоров     1915-1918 г.
подоф. Стамо Тод. Иванов     1915-1918 г.