Паметник на загиналите във войните - с. Жельо войвода

 
Снимка: 1 2 3 4 5 6 7

Селище:с. Жельо войвода
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Бетон, камък, мрамор
Местона-
хождение:
В двора на църквата
Строен от:майстор от с. Гранитово, Елховско
Инициатива:даскал Димитър Димов
Дата на откриване:01.1.1922 г.
Дата на честване: 6 май, Национални празници и годишнини на загиналите
Описание на събитието: В памет на загиналите във войните
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Втора световна война 1940-1945
Състояние:Добро
Тип:Паметник
  

Надписи: "Паметник, въздигнат в чест на падналите във войната през 1912-1913 г.; 1915-1918 г. герои от Михайловска община" /имената на загиналите/ "От признателните михайловци" "Загинали от с. Ж. войвода" /имената на загиналите/ "Слава на героите"

Ритуал: Поднасяне на венци и цветя

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Тодор Георгиев Мирчев   1912-13

 

Иван Раданчев   1912-13

 

Драган Пенев   1912-13

 

Юрдан Марков   1912-13

 

Юрдан Стефанов   1912-13

 

Стоян К. Йорданов   1912-13

 

Георги К. Стойнов   1912-13

 

Петър К. Гашев   1912-13

 

Ганчо Сяров   1912-13

 

Курти И. Гериев   1912-13

 

Панайот Тодоров   1912-13

 

Пенчо Д. (Чамура)   1912-13

 

Добри Д. (Чамура)   1912-13

 

Георги Илиев   1912-13

 

Слав Ст. Юрданов   1912-13

 

Коню М. Чямура   1912-13

 

Илия Жеков   1912-13

 

Димитър Вандев   1912-13

 

Юрдан Атанасов   1912-13

 

Ваню П. (Чамура)   1912-13

 

Стою Господинов   1912-13

 

Воско Д. Тодоров   1912-13

 

Вичо С. Вичков   1912-13

 

Колю Драганов   1912-13

 

Пенко Тодоров   1912-13

 

Пеню Миндов   1912-13

 

Добри Д. Коджабашев   1912-13

 

Иван Д. Дерменджиев   1912-13

 

Пейчо Н. Бозав   1912-13

 

Тодор И. Дотков   1915-18

 

Колю Радев   1915-18

 

Слав Г. Вичев   1915-18

 

Колю Пенов   1915-18

 

Георги Ж. Наков   1915-18

 

Колю И. Илиев   1915-18

 

Стоян Тонев   1915-18

 

Ангел Колев   1915-18

 

Димо К. Генков   1915-18

 

Митю Р. Раданчев   1915-18

 

Тодор И. Декис   1915-18

 

Тодор П. Стойчев   1915-18

 

Еню К. Енев   1915-18

 

Георги Колев   1915-18

 

Коню К. Йорданов   1915-18

 

Стоян Д. Катранджиев   1915-18

 

Добри Р. (Шайтара)   1915-18

 

Курти Минев   1915-18

 

Райчо Киров   1915-18

 

Илия Р. Михалев   1915-18

 

Димитър Т. (Гагото)   1915-18

 

Илия Михалев   1915-18

 

Иван Ст. Кондев   1915-18

 

Колю Пенев   1915-18

 

Иван Ст. (Мората)   1915-18

 

Тончо Вълков   1915-18

 

Марин Стоянов   1915-18

 

Неделчо Митев   1915-18

 

Желязко М. Русев   1915-18

 

Илия Костадинов   1915-18

 

Колю Ив. (Чобана)   1915-18

 

Тодор Димитров   1915-18

 

Банчо Петров   1915-18

 

Александър Михайлов   1915-18

 

Митю Костадинов   1915-18

 

Въчо Генов   1915-18

 

Тодор Митев   1915-18

 

Илия Тодоров   1915-18

 

Злати Димитров   1915-18

 

Христо Стоянов   1915-18

 

Ради Тодоров   1915-18

 

Иван Парушев   1915-18

 

Добри Пенчев   1915-18

 

Велико Русев   1915-18

 

Тодор Вълков   1915-18

 

Тодор Куртев   1915-18

 

Жеко Лечев   1915-18

 

Илия Тодоров   1915-18

 

Михаил Димов   1915-18

 

Колю Г. (Коча)   1915-18

 

Димитър Н. Господинов   1915-18

 

Георги Маринов   1915-18

 

Стоян Тонев   1915-18

 

Стефан Събев Димов   1944-45

 

Андон Георгиев (Чапана)   1944-45

 

Стайчо Георгиев (Бочука)   1944-45

 

Димо Стоянов Катранджиев   1944-45

 

Колю Иванов (Геренджия)   1944-45

 

Пеню Димитров Пенев   1944-45

 

Йовчо Тодоров Костадинов   1944-45

 

Христо Стачов Христов   1944-45

 

Тодор Марков Пенков   1944-45

 

Гени Стефанов Пенков   1944-45

 

Паруш Стоянов Парушев   1944-45

 

Желязко Митев Русев   1915-18

 

Димо К. Генков   1915-18

 

Кольо Ив. Илиев   1915-18

 

Колю Радев Куртев   1915-18

 

Слав Генов Вичков   1915-18

 

Байчо Петров Минчев   1915-18

 

Михаил Димов   1915-18

 

Колю Пенев Колев   1915-18

 

Христо Ст. Христов   1915-18

 

Руси Тодоров Русев   1915-18

 

Недялко Митев Русев   1915-18

 

Стоян Тонев Куртев   1915-18

 

Стоян Тонев Генев   1915-18

 

Добри Георгиев (Шайтара)   1915-18

 

Курти Минев Мирчев   1915-18

 

Тодор Пенев Стойчев   1915-18

 

Тончо Вълков Николов   1915-18

 

Тодор Ив. Дотков   1915-18

 

Къни Колев Йорджев   1915-18

 

Стоян Димитров (Катранджия)   1915-18

 

Велико Рус. Тодоров   1915-18

 

Димитър Тод. Гагов   1915-18

 

Иван Стоянов (Мората)   1915-18

 

Добри Пенчев Тодоров   1915-18

 

Копю Генов Вичков   1915-18

 

Тодор Дим. Тодоров   1915-18

 

Тодор Ил. Д. Стоянов   1915-18

 

Енчо Колев (Шивкета)   1915-18

 

Илия Кост. Андонов   1915-18

 

Ангел Колев Славов   1915-18

 

Александър М. Б. Иванов   1915-18

 

Георги Жеков Наков   1915-18

 

Илия Михалев Илиев   1915-18

 

Иван Стоянов Кондев   1915-18

 

Злати Димитров   1915-18-

 

Иван Парушев   1915-18

 

Велико Димитров (Тарагоша)   1912-13

 

Петър Куртев Тодоров   1912-13

 

Васил Пен. Димитров   1912-13

 

Вичо Славов Вичков   1912-13

 

Дончо Сяров Терчев   1912-13

 

Добри Пенчев (Чамура)   1912-13

 

Къни Минков (Чамура)   1912-13

 

Стоян Колев Георгиев   1912-13

 

Слав Ст. Йорданов   1912-13

 

Йордан Ст. Илиев   1912-13

 

Йордан М. (Карамбола)   1912-13

 

Драган Раданчев   1912-13

 

Иван Раданчев Янков   1912-13

 

Иван Д. (Геренджия)   1912-13

 

Пенко Тодоров Ганев   1912-13

 

Ради Илиев Кодинков   1912-13

 

Добри Д. (Коджабата)   1912-13

 

Ради Тодоров   1912-13

 

Митю Русев Раданчев   1912-13

 

Ройчо Недев   1912-13

 

Марин Стоянов Стойнев   1912-13

 

Колю Стоянов (Коча)   1912-13

 

Къни Пенев (Чамура)   1912-13

 

Димитър Вандев   1912-13

 

Тодор Георгиев Мирчев   1912-13

 

Курти Иванов Георгиев   1912-13

 

Курти Георгиев Чочев   1912-13

 

Илия Желев Дечков   1912-13

 

Пенчо Димитров (Чамура)   1912-13

 

Пеню Миндев (Казака)   1912-13

 

Колю Сл. Драганов   1912-13

 

Жеко Железчев Пенев   1912-13

 

Георги Колев Стойнов   1912-13

 

Йордан Ат. (Бахура)   1912-13

 

Георги Г. Илийчев   1912-13

 

Стою Г. Мирчев   1912-13

 

Райчо К. Райчев   1912-13

 

Колю Ив. Чобанов   1912-13

 

Панайот Т. Димов   1912-13