Паметни плочи на загиналите във войните - с. Драгоданово

 

 
Снимка: 1 2

Селище:с. Драгоданово
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
На ул. "Н. Петков"
Дата на честване: 06.5.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Отечествена война 1944-1945
Състояние:Добро
Тип:Паметна плоча
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Драгоданово 1912-1913 и 1915-1918 г." /имената на загиналите/ "Загинали в Отечествената война 1944/1945 г." /имената на загиналите/ "Слава на героите"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Димитър Вълков Радев 20.09.1918 21.10.1944

 

Георги Минчев Жеков 1919 19.10.1944

 

Райно Цонев Райнов 28.03.1922 22.11.1944

 

Иван Димитров Христов 15.06.1921 13.04.1945

 

Балин Симеонов Радев 1910 1944

 

Курти Иванов Райнов 1921 13.08.1944

редник

Теню Михалев Йовчев   1912-13

редник

Симеон Станчев Стоянов   1912-13

редник

Железчо Митев   1912-13

редник

Ангел Железчев Димов   1912-13

редник

Теню Тодоров Събчев   1912-13

редник

Цони Великов Цонев   1912-13

редник

Куман Кънев Вълков   1912-13

редник

Георги Тодоров Събчев   1912-13

ст. подофицер

Курти Жеков Георгиев   1915-18

редник

Тодор Димитров Вичев   1915-18

редник

Вълко Тодоров Енев   1915-18

редник

Неделчо Цанев Тодоров   1915-18

редник

Иван Стойчев Вълков   1915-18

редник

Тодор Йовчев Иванов   1915-18

редник

Нако Петров Георгиев   1915-18

редник

Митьо Иванов Дачев   1912-13

редник

Симеон Тонев Маламов   1912-13

редник

Райно Цонев Начев   1912-13

редник

Райно Бонев Райнов   1912-13

редник

Иван Митев Русчев   1912-13

редник

Начо Христов Карабонски   1912-13

редник

Димитър Стоянов Русчев   1912-13

редник

Георги Атанасов Колев   1912-13

редник

Паруш Тодоров Енев   1915-18

редник

Минко Тотев Драгнев   1915-18

редник

Теню Тотев Драгнев   1915-18

редник

Марин Митев Русчев   1915-18

редник

Димитър Тенев Георгиев   1915-18

редник

Атанас Кънев Вълков   1915-18

редник

Кондю Йовчев Дечев   1915-18

редник

Дачо Иванов Дачев   1915-18