Паметник на загиналите за Родината - с. Биково

 

 
Снимка: 1 2 3 4 5 6 7 8

Селище:с. Биково
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
В центъра на селото в спортен комплекс
Проект:арх. Дж. Колева
Инициатива:Кметът на селото г-н Дойчо Христов и жителите
Дата на откриване:01.1.1936 г.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Състояние:Лошо
Тип:Паметник
  

Надписи: Имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Тодор и Атанас Димитрови    

 

Петър Б. Иванов    

 

Стефан Монев    

 

Добри Г.Славов    

 

Г.Василев    

 

Р.Минчев    

 

М.Йовчев    

 

Е. Недев    

 

М.Иванов    

 

К.Михайлов    

 

Ж.Желязков    

 

В.Георгиев    

 

Ив.Пенев    

 

Ст.Атанасов    

 

Ст.Василев    

 

Д.Минков    

 

В.Петров    

 

Д.Петров    

 

Р.Милев    

 

П.Б.Митев    

 

Сл.Минчев    

 

Г.Славов    

 

Г.В.Райнов    

 

Н.Митев    

 

Т.Вълканов    

 

Ж.Стоянов    

 

Г.Динев    

 

Г.Събев    

 

Д.Иванов    

 

М.Василев    

 

Т.Василев    

 

Ив.Михайлов    

 

С.Динев    

 

Ст.Динев    

 

Сп.Минчев    

 

Ив.Минчев    

 

Т.Колев    

 

Р.Русев    

 

Ив.Дончев    

 

П.Тодоров    

 

Иван Минчев Василев    

 

Инан Денчев Чиликов    

 

Моньо Василев Монев    

 

Михаил Иванов Михалев    

 

Никола Митев Ганев    

 

Петър ИвановР.Иванов    

 

Петър Митев Недялков    

 

Ради Минчев Радев    

 

Стефан Монев Михалев    

 

Тодор Василев Монев    

 

Тодор Дим.Колев    

 

Тоньо Вълканов Атанасов