Паметна плоча на загиналите за Родината - с. Младово

 

 
Снимка: 1 2 3

Селище:с. Младово
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
В центъра на селото
Размери:1,5/2 м;
Дата на откриване:01.1.1982 г.
Дата на честване: 06.5.
Описание на събитието: В памет на загиналите във войните
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Отечествена война 1944-1945
Състояние:Добро
Тип:Паметна плоча
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Младово, община Сливен" /имената на загиналите/ "Слава и вечна признателност"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Никола Кънев Стоянов   1912-13

 

Васил Стоянов Петков   1912-13

 

Ради Славов Влаев   1912-13

 

Иван Маринов Енев   1912-13

 

Еню Маринов Енев   1912-13

 

Кондю Атанасов Стефанов   1912-13

 

Каню Димитров Иванов   1912-13

 

Иван Русев Георгиев   1912-13

 

Ради Димитров Ганчев   1912-13

 

Атанас Киров Атанасов   1912-13

 

Васил Донков Кинчев   1912-13

 

Станю Кинчев Иванов   1912-13

 

Добри Стоянов Димитров   1912-13

 

Петър Янков Русев   1912-13

 

Йордан Иванов Василев   1912-13

 

Георги Стоянов Атанасов   1912-13

 

Таню Димов Иванов   1912-13

 

Васил Динев Иванов   1912-13

 

Ради Славов Раданов   1912-13

 

Стоян Георгиев Василев   1912-13

 

Никола Киряков Атанасов   1912-13

 

Никола Атанасов Стефанов   1912-13

 

Дани Василев Донков   1915-18

 

Иван Василев Янков   1915-18

 

Гани Василев Енчев   1915-18

 

Митю Канчев Димитров   1915-18

 

Георги Янков Русев   1915-18

 

Съби Донков Кинев   1915-18

 

Георги Пеков Атанасов   1915-18

 

Петър Русев Янков   1915-18

 

Митю Стоянов Петков   1915-18

 

Янко Русев Георгиев   1915-18

 

Атанас Димитров Ганчев   1915-18

 

Георги Тенчев Иванов   1944-45