Паметник на загиналите в Отечествената война - с. Гавраилово

 
Снимка: 1 2 3 4 5

Селище:с. Гавраилово
Община:Сливен
Област:Сливен
Материал:Дялан камък
Местона-
хождение:
В центъра на селото
Размери:2/5 м;
Дата на откриване:01.1.1961 г.
Дата на честване: 06.5.
Описание на събитието: В памет на загиналите във войните
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Отечествена война 1944-1945
Състояние:Лошо
Тип:Паметник
  

Надписи: "Загинали за Родината от с. Гавраилово 1944-1945 г. Загинали в Отечествената война" /имената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Йордан Пейчев Колев   1944-45

 

Стоян П. Карастоянов   1944-45

 

Стоян Стоянов Нейчев   1944-45

 

Георги Йорданов Нейчев   1944-45

 

Георги Радев Вълев   1944-45

 

Петър Димитров Петров   1944-45