Паметна плоча на Георги Папанчев - Сливен

 

 
Снимка: 1 2

Селище: Сливен
Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Плочата е изработена от мрамор ,монтирана в/у морена
Местона-
хождение:
Ул. Георги Икономов и ул. Брацигово
Размери: 0,40/0,50
Проектант и изпълнител: Николай Султанов
Събитие: Илинденското въстание
Дата на честване: На кръгли годишнини
Дата на откриване: 2006 год. ВМРО
Каква сума е изразходвана за построяването: Дарения
Собственост:

Общинска

Поддръжка:

Общинска

Състояние: Отлично
Тип:

Плоча

   

Надписи: Туй което мечтаех го постигнах Георги Папанчев 1987-1903г. Сливен с. Баница Леринско, български офицер и войвода през илинденското въстание в ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ

От потомците и ВМРО