Паметна плоча на загиналите за Одрин - Сливен

 

 
Снимка: 1 2

Селище: Сливен
Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Плочата е изработена от мрамор ,монтирана в/у морена
Местона-
хождение:
Бул. Стефан Караджа в непосредствена близост до църквата на Тракийското дружество
Размери:

0,50/0,40

Събитие: Загиналите за Одрин
Дата на честване: На годишнини
Дата на откриване: 2004 год.
Каква сума е изразходвана за построяването: Дарения
Собственост:

Общинска

Поддръжка:

Общинска

Състояние: Отлично
Тип:

Плоча

   

Надписи: Вечна памет на загиналите за Одрин 1912-1913 год.Тракийско дружество Сливен 2004