Паметни плочи на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 година - Сливен

 
Снимка: 1 2 3 4

Селище: Сливен
Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Полиран гранит
Местона-
хождение:
бул.Цар Освободител на фасадата на ОББ клон Сливен
Размери:

2бр. плочи с размери 0,95/2,20

Събитие:

В памет на загиналите банкови служители във войните:

1912-1913г. и 1915-1918г.
Дата на честване: 6 май, Национални празници и годишнини на загиналите
Собственост:

Общинска

Поддръжка:

Общинска

Състояние: Добро
Тип:

Плочи

  

Надписи: 1912-1913г.   1915-1918г.

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

Васил Ив. Драгнев

1912-1913

Васил Матев

1912-1913

Кръстю Кирилов

1912-1913

Ангел Павлов

1912-1913

Никола Витанов

1912-1913

Михаил Василев

1912-1913

Милан Димитров

1912-1913

Петко Банков

1912-1913

Роман Филев

1912-1913

Райко Г.Лахнов

1912-1913

Стефан Дончев

1912-1913

Ст. Маринов

1912-1913

Дим. Григоров

1912-1913

Тома Димов

1912-1913

Тодор Д.Панчев

1912-1913

Боян Хр. Нойков

1912-1913

Конс. Димитров

1912-1913

Димит.Нейчев

1912-1913

Дим.Симионов

1912-1913

Мих. Българенски

1912-1913

Димитър Гицов

1912-1913

Никола Петков

1912-1913

Илия Неболиев

1912-1913

Георги Мисканов

1912-1913

Йоцо Михайлов

1912-1913

Иван Бочев

1912-1913

Михаил Ангелов

1912-1913

Кою Б. Иванов

1912-1913

Петър Новаков

1912-1913

Боне Захариев

1912-1913

Никола Страхилов

1912-1913

Кубрат Костов

1912-1913

Атанас Гавраилов

1912-1913

Боню Велинов

1912-1913

Георги Тодоров

1912-1913

Игнат Вълканов

1912-1913

Тод. Калайджиев

1912-1913

Никола Марчев

1915-1918

Ангел Илиев

1915-1918

Михаил Тодоров

1915-1918

Констан.Малушев

1915-1918

Иван Янакев

1915-1918

Никола Бъчеваров

1915-1918

Лазар Бараков

1915-1918

Койчо Казасов

1915-1918

Юрдан Матев

1915-1918

Стилиян Беров

1915-1918

Дим. Гергаричев

1915-1918

Найден Стойчев

1915-1918

Никала Манев

1915-1918

Панайот Жечев

1915-1918

Андрей Николов

1915-1918

Георги Коцев

1915-1918

Христо Ангелов

1915-1918

Яков Янков

1915-1918

Иван Ю. Минчев

1915-1918