Паметна плоча на Полк. Борис Дрангов - Сливен

 
Снимка: 1 2 3

Селище: Сливен
Община: Сливен
Област: Сливен
Материал: Мрамор
Местона-
хождение:
Ул.Дрангов в непосредствена близост до военна болница
Строен от:

Николай Султанов

Размери: 0,50/0,70
Дата на откриване:

26 май 2008 год

Събитие: Виден пълководец и военен педагог
Каква сума е изразходвана за построяването: Дарения
Собственост: Община
Поддръжка: Община
Състояние: Добро
Тип: Плоча
  

Надписи: "В памет на полк. Борис Дрангов по случай 136 год. раждането му и 91 години от гибелта му. От признателните граждани на гр. Сливен живущи на ул "Дрангов" 26.V.2008г. "