Паметник на есаул Петър Петров от 21-ви Донски казашки полк

 
Снимка: 1 2 3 4 5 6

Селище:Полско Пъдарево
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал: Мрамор, бетон, желязо
Местона-
хождение:

Градинката в центъра на селото

Инициатива:Инициативен комитет
Дата на откриване:26.10.2010г.
Дата на честване: 3 март, празници
Описание на събитието: 
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:

Руско-турската война

Състояние: Отлично
Тип:

Паметник

  

Надписи: През 1877г. е убит есаул Петър Петров от 21-ви Донски казашки полк.