Паметна плоча на Слав Пенев Стоянов

 
Снимка: 1 2

Селище:Полско Пъдарево
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал: Mрамор
Местона-
хождение:

Сградата на НЧ ”Надежда-1902”

Инициатива:Близки на загиналия
Дата на откриване:26.10.2010г.
Дата на честване: Национални празници, годишнини
Описание на събитието: 
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:

Отечествената война 1944-1945 г.

Състояние: Отлично
Тип:

Паметна плоча

  

Надписи: Слав Пенев Стоянов убит през 1945 г. в Отечествената война