Паметна плоча на загиналите във войните - с. Каменово

 
Снимка: 1 2 3 4 5

Селище:с. Каменово
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
До кметството
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:1912 - 1913

1915 - 1918

1944 - 1945

Състояние:Добро
       Тип:Паметна плоча
     
    
                                 

Надписи: имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

  Димо Петков Сариев  

1912-1913 г.

  Димитър Митев Иванов   1912-1913 г.
  Дони Господинов Донев   1912-1913 г.
  Еню Динев Енев   1912-1913 г.
  Иван Георгиев Хитров   1912-1913 г.
  Димо Иванов Митев   1912-1913 г.
  Христо Димитров Христов   1912-1913 г.
  Иван Златев Петров   1912-1913 г.
  Недялко Стоянов Донев   1912-1913 г.
  Стоян Димов Кехайов   1912-1913 г.
  Митьо Вълков Добрев   1912-1913 г.
  Петър Иванов Минчев   1912-1913 г.
  Стайко Димов Боев   1912-1913 г.
  Димо Киров (Джунджура)   1912-1913 г.
 

Петър Георгиев Кънев

  1912-1913 г.
  Петър Симонов Петров   1912-1913 г.
  Иван Динев Хитров  

1915-1918 г.

  Слав Иванов Митев   1915-1918 г.
  Семко Йоргов Колев   1915-1918 г.
  Стоян Енев Стоянов   1915-1918 г.
  Петко Атаносов Петков   1915-1918 г.
  Марин Енев Колев   1915-1918 г.
 

Йорго Димитров Йорданов

 

1944-1945 г.