Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Езеро

 

 
Снимка: 1 2 3

Селище:с. Езеро
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
До читалището
Собственост:Община
  Поддръжка:Община
Война:Отечествена война 1944-1945
Състояние:Добро
Тип:Паметна плоча
  
  
                                

 

Надписи: имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Петър Тодоров Назъров

  08.01.1945 г.