Паметни плочи на загиналите във войните - с. Караново

 
Снимка: 1 2 3 4

Селище:с. Караново
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Мрамор
Местона-
хождение:
В центъра на селото
Дата на откриване:01.1.2001 г.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Отечествена война 1944-1945
Състояние:Отлично
Тип:Паметна плоча
  

Надписи: имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Марин Генчев Недялков

  1912 - 1913 г.
 

Христо Атанасов Христов

  1912 - 1913 г.
 

Таньо Димитров Карастоянов

  1912 - 1913 г.
 

Христо Стоянов Загорчев

  1912 - 1913 г.
 

Слави Димов Танев

  1912 - 1913 г.
 

Пенчо Димитров Господинов

  1912 - 1913 г.
 

Йордан Колев Драголов

  1912 - 1913 г.
 

Драган Момчев Драганов

  1912 - 1913 г.
 

Георги Тодоров Иванов

  1912 - 1913 г.
 

Стоян Генчев Стайков

  1912 - 1913 г.
 

Руси Димитров Петков

  1913 г.
 

Стойно Димитров Карастоянов

  1913 г.
 

Иван Колев Минчев

  1915 - 1918 г.
 

Коста Минчев Христов

  1915 - 1918 г.
 

Руси Драганов Славов

  1915 - 1918 г.
 

Едрьо Минев Цветков

  1915 - 1918 г.
 

Димитър Стоянов Николов

  1915 - 1918 г.
 

Петър Дочев Петков

  1915 - 1918 г.
 

Димитър Драганов Йорданов

  1915 - 1918 г.
 

Слав Петров Танчев

  1915 - 1918 г.
 

Никола Михалев Аврамов

  1915 - 1918 г.
 

Момчо Косев Момчев

  1915 - 1918 г.
 

Вьльо Стоянов Николов

  1915 - 1918 г.
 

Едрьо Енев Желев

  1915 - 1918 г.
 

Стоян Минчев Георгиев

  1944 - 1945 г.
 

Драган Димов Симанов

  1944 - 1945 г.