Паметник на загиналите за Родината - с. Новоселец

 

 
Снимка: 1 2 3 4

Селище:с. Новоселец
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Бял врачански камък
Местона-
хождение:
До читалището
Дата на откриване:01.1.1991 г.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Отечествена война 1944-1945
Състояние:Добро
Тип:Паметен знак
  

Надписи: имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

  Йови Славов Йовев   1912 г.
  Стоян Демирев Пейчев   1912 г.
  Стоян Димитров Стоянов   1912 г.
  Грозьо Колев Райков   1912 г.
  Иван Тончев Младенов   1912 г.
  Слави Тодоров Митев   1912 г.
  Петко Раднев Колев   1912 г.
  Стамат Димитров Новачев   1912 г.
  Георги Стойков Стоянов   1912 г.
  Петко Йорданов Чепилев   1912 г.
  Сашо Димитров Новачев   1912 г.
  Желязко Динев Райков   1912 г.
  Желязко Добрев Неделчев   1912 г.
  Биню Дичев Петров   1912 г.
  Пеню Славов Дичев   1912 г.
  Продан Петков Йоргов   1912 г.
  Неделчо Грозев Неделчев   1912 г.
  Стоян Димитров Марков   1912 г.
  Руси Добрев Костов   1916 г.
  Христо Керанов Симеонов   1916 г.
  Милко Славов Дичев   1916 г.
  Слави Илчев Пеев   1916 г.
  Енчо Николов Михов   1916 г.
  Продан Йовчев Проданов   1916 г.
  Никола Йорданов Николов   1916 г.
  Йорго Славов Василев   1916 г.
  Петко Стоянов Леснев   1916 г.
  Желязко Стоянов Минов   1916 г.
  Курти Димитров Марков   1916 г.
  Желязко Димитров Стойков   1917 г.
  Димитър Станчев Райков   1917 г.
  Стоян Велков Стоянов   1917 г.
  Грозьо Йорданов Динев   1917 г.
  Трифон Иванов Новачев   1917 г.
  Диньо Добрев Атанасов   1917 г.
  Петър Стоянов Трифонов   1917 г.
  Йовчо Проданов Йовчев   1917 г.
  Демир Иванов Новачев   1917 г.
  Даньо Славов Николов   1917 г.
  Станчо Йовков Тодоров   1944 г.
  Георги Статев Станчев   1944 г.