Паметник на загиналите във войните - с. Еленово

 

 
Снимка: 1 2 3 4

Селище:с. Еленово
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Бял камък
Местона-
хождение:
До училището в парка
Собственост:Община
  Поддръжка:Община
         Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Състояние:Добро
Тип:Паметник
                                 

Надписи: имената на загиналите

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

  Иван Събев Стоянов   1915 - 1918
  Митьо Иванов Косев   1915 - 1918
  Георги Тодоров Георгиев   1915 - 1918
  Иван Тодоров Боев   1915 - 1918
  Кольо Пеев Колев   1915 - 1918
  Младен Иванов Тодоров   1915 - 1918
  Никола Станчев Георгиев   1915 - 1918
  Начо Иванов Петков   1915 - 1918
  Стоян Георгиев Иванов   1915 - 1918
  Щерю Митев Драганов   1915 - 1918
  Георги Радев Колев   1915 - 1918
  Димо Василев Димов   1915 - 1918
  Михаил Иванов Щерев   1915 - 1918
  Нанчо Славов Панов   1915 - 1918
  Иван Георгиев Димов   1915 - 1918
  Руси Георгиев Стоев   1915 - 1918
  Митьо Иванов Балчев   1915 - 1918
  Георги Динев Кадиев   1915 - 1918
  Господин Тодоров Георгиев   1915 - 1918
  Ганьо Драганов   1915 - 1918
  Драгия Жечев   1915 - 1918
  Диню Петров   1915 - 1918
  Иван Кисьов   1915 - 1918
  Иван Трифонов   1915 - 1918
  Петър Михов   1915 - 1918
  Руси Станчев   1915 - 1918
  Цвятко Стоянов   1915 - 1918
  Ангел Кисьов   1915 - 1918
  Величко Драголов   1915 - 1918
  Господин Пенчев   1915 - 1918
  Герган Герганов   1915 - 1918
  Господин Колев   1915 - 1918
  Диньо Славов   1915 - 1918
  Димитър Маринов   1915 - 1918
  Диньо Михов   1915 - 1918
  Драган Драганов   1915 - 1918
  Желю Димитров   1915 - 1918
  Иван Радев   1915 - 1918
  Илчо Манев   1915 - 1918
  Илия Велев   1915 - 1918
  Михаил Донев   1915 - 1918
  Милан Миланов   1915 - 1918
  Павел Михов   1915 - 1918
  Стоян Драганов   1915 - 1918
  Слав Катов   1915 - 1918
Ст.сержант Стоян Иванов   1944 - 1945
  Михаил Динев   1944 - 1945
  Васил Василев   1944 - 1945
  Слав Славов   1944 - 1945
  Иван Динев   1944 - 1945
  Иван МИтков Пеев   1944 - 1945