Паметник на загиналите във войните - с. Богданово

 

 
Снимка: 1 2 3 4 5

Селище:с. Богданово
Община:Нова Загора
Област:Сливен
Материал:Бетон и мрамор
Местона-
хождение:
До кметството
Инициатива:Съселяни и близки на загиналите
Дата на откриване:01.1.1922 г.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Балканска война 1912-1913
Междусъюзническа война 1913
Първа световна война 1914-1918
Състояние:Добро
Тип:Паметник
  

Надписи: "В памет на падналите герои от с. Богданово, Новозагорска околия през Балканската война 1912-1913 г." /имената на загиналите/ "Междусъюзническата война 1913 г." /имената на загиналите/ "Общоевропейската война 1915-1918 г." /имената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

мл. подофицер Димитър Златев   04.11.1912-13
редник Иван Танев   04.11.1912-13
редник Димо Атанасов   09.10.1912-13
редник Злати Монев   04.11.1912-13
редник Георги Драганов   11.11.1912-13
редник Слави Д. Куртев   04.11.1912-13
редник Слави Ив. Матеев   04.11.1912-13
редник Минчо Стойков   04.11.1912-13
редник Доню Косев   04.11.1912-13
редник Димитър Димов   04.11.1912-13
редник Петър Иванов   04.11.1912-13
редник Васил Рухчев   04.11.1912-13
редник Георги Русев   04.11.1912-13
редник Станчо Русев   12.03.1912-13
редник Гено Стойков   19.01.1912-13
редник Крум Косев   12.03.1912-13
редник Иван Марков   12.03.1912-13
редник Димо Иванов   24.05.1912-13
редник Данаил Стоянов   12.03.1912-13
редник Марко Ив. Попов   12.03.1912-13
редник Петър Петков   04.11.1912-13
ст. подофицер Стоил Димитров   02.07.1913
ефрейтор Диньо Стоянов   22.06.1913
редник Митко Ив. Матеев   17.07.1913
редник Стойко Димов   16.07.1913
редник Васил Косев   29.03.1913
редник Даню Бинев   08.11.1915
редник Диню Русев   08.11.1915
редник Моню Иванов   05.09.1916
редник Цоню Димитров   24.10.1916
редник Трифон Славов   15.03.1916
ефрейтор Миню Иванов Шидеров   19.10.1916
ст. подофицер Атанас Попов   29.10.1917
редник Атанас Недев   03.06.1917
редник Иван Йоргов   02.05.1917
редник Минчо Ив. Буров   20.05.1917
редник Киро Ив. Генов   23.10.1917
ст. подофицер Моню Рухчев   18.09.1918
редник Йордан Славов   07.10.1918
редник Колю Желев   07.06.1918
редник Диньо Ив. Попов   21.09.1918
редник Спас Иванов   21.09.1918