Паметник - с. Ябланово

 
Снимка: 1 2 3 4 5 6

Селище:с. Ябланово
Община: Котел
Област: Сливен
Материал:Дялан камък
Местона-
хождение:
В началото на селото, в Реджеп махала, при идването от Котел, западна посока
Размери:

Височина: 87 см.
Размери на правоъгълния камък: височина -70 см., широчина – 28 см., дебелина – 47 см.

Дата на откриване:След самия край на войната
Собственост: Община
Поддръжка: Община
Война:Първа световна война
Състояние:Добро
Тип: Паметник
  

Надписи: Текст на арабски /не разчетен/  и на български: Мехмет Юсен Кара Алиев. Починал на фронта при Тутракан, 6.ІХ.1916