Паметни плочи - с. Кипилово

 
Снимка: 1 2 3

Селище: с. Кипилово
Община: Котел
Област: Сливен
Материал: Дърво
Местона-
хождение:
Църква в с. Кипилово,  община Котел,  област Сливен
Размери:

Голяма плоча 135Х85 см.
Малка плоча 60Х60 см.

На тях са изписани имената на загиналите във войните кипиловци и от махалите. Голямата плоча е с черен креп от двете страни, а над малката има икона. Втората вероятно е поставена по-късно, което е видно от правописа и обозначените години.
Какво събитие увековечава: Участие в Балканските войни и Първа световна война – голяма плоча. Малката плоча се отнася до Втора световна война в по-голямата си част.
Състояние: Добро
Тип: Паметни плочи
  

Надписи: Голяма паметна плоча: В памет на падналите убити през войните от с. Кипилово и махалите

На малката паметна плоча са изписани само имена /вероятно тя е добавена по-късно/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Ангелъ Ат. Гомилевъ   1912-1913

 

Георги Д. Атанасовъ   1912-1913

 

Георги Ив. С. Петковъ   1912-1913

 

Георги Г. Стайковъ   1912-1913

 

Георги Ив. Кабалаковъ   1912-1913

 

Георги Пр. К. Продановъ   1912-1913

 

Добри П. Божиловъ   1912-1913

 

Дончо В. Кара-Баджаковъ   1912-1913

 

Димитъръ П. С. Петковъ   1912-1913

 

Иоси Г. Иосифовъ   1912-1913

 

Иванъ Иов. Петровъ   1912-1913

 

Иванъ К. С. Петковъ   1912-1913

 

Михаилъ Ив. Иорговъ   1912-1913

 

Михаилъ Ив. Кутевъ   1912-1913

 

Ненчо Д. Недевъ   1912-1913

 

Сава М. Поповъ   1912-1913

 

Стефанъ  Д. Димовъ   1912-1913

 

Стефанъ Ив. Иорговъ   1912-1913

 

Стоянъ К. Костадиновъ   1912-1913
  Стефанъ Г. Драгановъ   1912-1913
  Стефанъ Авр. Недевъ   1912-1913
  Стефанъ Ив. Кабалаковъ   1912-1913
  Тодоръ Т. Ганевъ   1912-1913
  Тодоръ К. К. Баджаковъ   1912-1913
  Стефанъ Д. Недевъ   1912-1913
  Тодоръ В. Миховъ   1912-1913
  Юрданъ Р. Ивановъ   1912-1913
  Юрдан Ю. Манев   1912-1913
  Юрдан Г. Спасов   1912-1913
  Юрдан Ил. Попазов   18.VІІІ.1913 г.
  Аврамъ Ст. Спасовъ   1915-1918
  Андонъ Ст. Димовъ   1915-1918
  Алексан. С. Димитровъ   1915-1918
  Божилъ П. Божиловъ   1915-1918
  Василъ П. Петковъ   1915-1918
  Велико Ив. Великовъ   1915-1918
  Гани Т. Ганевъ   1915-1918
  Дончо Ст. Кировъ   1915-1918
  Димо Г. Мурджевъ   1915-1918
  Евстати  Юр. Кутевъ   1915-1918
  Иванъ Д. Алексиевъ   1915-1918
  Иванъ Г. Загорковъ   1915-1918
  Иванъ М. Георгиевъ   1915-1918
  Иванъ Н. Спасовъ   1915-1918
  Иванъ Ив. Стайковъ   1915-1918
  Иванъ Г. Стайковъ   1915-1918
  Иванъ М. К. Ивановъ   1915-1918
  Илия Ив. Кюпчиковъ   1915-1918
  Иванъ Ст. Ивановъ   1915-1918
  Михаилъ П. Момчаровъ   1915-1918
  Няголъ Няголовъ   1915-1918
  Ненчо Авр. Недевъ   1915-1918
  Стефанъ Ст. Ивановъ   1915-1918
  Сава В. Георгиевъ   1915-1918
  Стефанъ Ив. Никулинъ   1915-1918
  Тодоръ К. Тодоровъ   1915-1918
  Тодоръ Сл. Петровъ   1915-1918
Между двете колони с имена е името на Юрдан Иванов Кожухаров
2 плоча – малка
  Стефан Киров Стоев   18.ІІІ.1943 г.
  Димо Ив. Димов   27.ІХ.1944 г.
  Иван Хр. Болтаджиев   9.ІХ.1944 г.
  Иван Стефанов Спасов   2.ХІ.1944 г.
  Иван С. Калчев   9.ХІ.1944 г.
  Георги Н. Няголов   3.VІІ.1927 г.
  Борис Ив. Русков   21.V.1930 г.

 

Велин Стойков Г. Манев   1918 г.