Мемориална  плоча на загиналите за Родината - с. Нейково

 

 
Снимка: 1 2

Селище: с. Нейково
Община: Котел
Област: Сливен
Материал: Бетон
Местона-
хождение:
От ляво на фасадата на сградата на кметството
Размери: размери 60х90х 3 см
Проектант и изпълнител: Вероятно когато в началото на 90-те години на ХХ в. е открита сградата
Собственост: Община
Поддръжка: Община
Какво събитие увековечава: Борбата срещу турското робство и втора световна война /на една плоча/
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  

Надписи: "Тоз който падне в бой за свобода той не умираПаднали за свободата на родината в турско робство в Отечествената война. Вечна слава и признателност на героите"

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Ради Тодоров Мухтаров

1821

1876

 

Александър Хр. Налбантов

1920

1945

 

Никола Петров Мавлов

1912

1945

 

Киро Славов Киров

1923

1944

 

Пею Михов Донев

1912

1944

 

Пею Иванов Митков

1921

1944

 

Стефан Матеев Стефанов

1917

1944

 

Димитър Стоянов Мавлов

1922

1945

 

Тоню Стефанов Тонев

1923

1944

 

Тоню Илиев Стефанов

1915

1945