Паметна плоча на загиналите за Родината - с. Жеравна

 
Снимка: 1 2

Селище: с. Жеравна
Община: Котел
Област: Сливен
Материал: Бял мрамор
Местона-
хождение:
На оградата на читалищния двор, от ляво на вратата
Размери: размери 40х50х 3 см.
Собственост: Община
Поддръжка: Община
Война: Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
  
  

Надписи: "Опълченци - жеравненци" /имената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Димо Бойчев

 

 

 

Никола Русков

 

 

 

Симеон Маринов

 

 

 

Никола Райнов

 

 

 

Никола Ив. Цонков