Паметни плочи на участниците в Руско-турската война - Котел

 

 
Снимка: 1 2 3 4 5

Селище:Котел
Община:Котел
Област:Сливен
Материал:Бетон и мрамор
Местона-
хождение:
В градинката пред църквата "Св. Троица"
Строен от:скулптор Петър Дойчинов
Размери:217/222/43 см; височина - 52/18/88 см; постамент - 36/68/269 см;
Дата на откриване:01.1.1978 г.
Дата на честване: 03.3.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Руско-турска война 1877-1878
Състояние:Отлично
Тип:Паметна плоча
  

Надписи: /имената на загиналите/ "Слава и признателност на героите опълченци" /имената на загиналите

Ритуал: Молебен и поднасяне на венци

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

генерал-майор Иван Попкиров Кишелски   1877-78
  Ненко Х. Гунчев   1877-78
д-р майор Стойко Йорданов Гаев   1877-78
  Георги Петров Георгиев   1877-78
  Григорий Петров   1877-78
  Дончо Дойновски   1877-78
  Стефан Жечев   1877-78
  Андон С. Длиновски   1877-78
  Стефан Георгиев   1877-78
  Матей Радославов   1877-78
  Иван Недялков   1877-78
  Иван Владев   1877-78
  Петър Сим. Стефанов   1877-78
  Димитър Трендафилов   1877-78
  Георги Илиев Симеонов (Гаджал войвода)   1877-78
  Коста Иванов   1877-78
  Страти Христов Николов   1877-78
  Стефан Николов   1877-78
  Васил Драганов   1877-78
  Григорий Киров   1877-78
  Стефан Христович   1877-78
  Михаил Димитров   1877-78
  Руси Стоянов Зънков   1877-78
  Никола Савов Длиновски   1877-78
  Кръстю Цончев Пенков   1877-78
  Минчо Котленски   1877-78
  Петър Цанков   1877-78
  Христо Стоянов   1877-78
  Николай Георгиев   1877-78
  Величко Вълков Вълков   1877-78
  Стефан Ников   1877-78
  Васил Николов Контърски   1877-78
  Тотю Ганчев   1877-78
  Георги Станчев   1877-78
  Николай Райнов Попстоянов   1877-78
  Петър Евков   1877-78
  Никола Евков   1877-78
  Васил Николов Пармаков   1877-78
  Георги Савов   1877-78
  Гавраил Недков   1877-78
  Атанас Гранитски   1877-78
  Стефан Симеонов   1877-78
  Сава Великов   1877-78