Паметник на Руско-турската война - Котел

 

 
Снимка: 1 2 3 4

Селище:Котел
Община:Котел
Област:Сливен
Материал:Бетон и мрамор
Местона-
хождение:
В градинката срещу общинска болница
Размери:315/110 см;
Дата на откриване:01.1.1978 г.
Дата на честване: 03.3.
Собственост:Община
Поддръжка:Община
Война:Руско-турска война 1877-1878
Състояние:Добро
Тип:Паметник
  

Надписи: "От януари до април 1878 в град Котел бе разположена част от българското опълчение, която участва в прочистването на района от противника" "1877-1878" "Българско опълчение" "1877-1878"

Ритуал: Полагане на венци