Република България

Съвети и комисии

Областен съвет за координиране изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /Областен координационен съвет/

Председател: Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен;

Заместник-председател: Димитринка Петкова – заместник областен управител;

Секретар: Женя Андонова – Главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен;

Членове:

1.Пепа Димитрова-Чиликова – заместник-кмет на Община Сливен;

2.Светла Стоянова - заместник-кмет на Община Нова Загора;

3.Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел;

4.Петко Ненов – заместник-кмет на Община Твърдица;

5.Тотка Костова - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Сливен;

6.Марлена Данева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” Сливен;

7.Цвета Богданова - директор на Дирекция „Социално подпомагане” Нова Загора;

8.Валентин Пенчев - директор на Дирекция „Социално подпомагане” Котел;

9.Магдалена Славова – старши експерт Дирекция „Обществено здраве”, отдел Държавен здравен контрол”, Регионална здравна инспекция Сливен;

10.Илонка Толева-Господинова – старши експерт по приобщаващо образование, Регионално управление на образованието - Сливен;

11.Моника Сярова – директор на Секретариата на ОС на Български червен кръст – Сливен;

12.Петрия Цанева – член на УС на Сдружение „За духовни и социални дейности”;

13.Веселин Василев – председател на Регионална организация на инвалидите за област Сливен;

14.Генка Иванова – председател на Фондация „Инициатива и съпричастност;

15.Стефка Табакова - експерт регионално ниво към Агенция за социално подпомагане;

16.Камелия Грозева - ръководител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Фондация "Милосърдие", Сливен

 

 


Правилник

 

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508