Република България

Заседания на общото събрание


Обяснителна записка към Проект за бюджет 2020
Дата на публикуване: 27 юни 2019 г.


Покана
Дата на публикуване: 27 юни 2019 г.


Проект за бюджет за 2020 г.
Дата на публикуване: 27 юни 2019 г.


Проект на бюджет за 2020 г.
Дата на публикуване: 27 юни 2019 г.
Проект за подробна инвестиционна програма за 2019 г.
Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г.


Допълнително споразумение 1
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2018
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Отчет за паричните потоци 2018
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Отчет приходи и разходи 2018
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Счетоводен баланс- 31.12.18
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Покана за редовно годишно събрание 2019
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.


Бюджет 2019
Дата на публикуване: 29 януари 2019 г.
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК - 31.07.2018 г.
Дата на публикуване: 29 юни 2018 г.


Годишен доклад
Дата на публикуване: 29 юни 2018 г.


Обяснителна записка
Дата на публикуване: 29 юни 2018 г.


Обобщена инвестиционна програма
Дата на публикуване: 29 юни 2018 г.


Проекто-бюджет
Дата на публикуване: 29 юни 2018 г.
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 28.02.2018 г.
Дата на публикуване: 31 януари 2018 г.
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 17.08.2017 г.

Отчетен доклад на "В и К - Сливен" ООД, гр.Сливен за 2016 г.
Дата на публикуване: 11 май 2017 г.


Писмо за искане на мандат
Дата на публикуване: 11 май 2017 г.


Доклад от работна група назначена с Решение № АС-01-00033 от 13.04.2017 г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 28.02.2017 г.
Дата на публикуване: 31 януари 2017 г.


Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД през 2016 г.
Дата на публикуване: 31 януари 2017 г.


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 01.08.2016
Дата на публикуване: 29 юли 2016 г.


Съгласуване проект за бюджет за 2017г.
Дата на публикуване: 29 юли 2016 г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 26.02.2016
Дата на публикуване: 22 януари 2016 г.


Договор АВиК Сливен и ВиК-Сливен ООД
Дата на публикуване: 27 януари 2016 г.


Бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските
Дата на публикуване: 27 януари 2016 г.


Отчет за дейността за 2015 г.
Дата на публикуване: 27 януари 2016 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и писмена обосновка
Дата на публикуване: 27 януари 2016 г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 21.12.2015 г.
Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г.


Проект на бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските
Дата на публикуване: 24 ноември 2015 г.

Покана за заседание на общото събрание на "Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К Сливен" ООД" - 27.02.2015 г.


Доклад за дейността на Асоциацията по В И К за 2014 година


Допълнение към покана за заседание на общото събрание на "Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К Сливен" ООД"


Проект на бюджет за 2015 г., писмена обосновка и разпределение на вноските


Отчет за изпълнение бюджета за 2014 г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциациацията по ВиК на обособената територия на "ВиК Сливен" ООД - 13.12.2014 г.


Проект на бюджет за 2014 г., писмена обосновка и разпределение на вноските


Проект на бюджет за 2015 г., писмена обосновка и разпределение на вноските


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508