Република България

Съобщения

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността "Главен секретар"


Списъка с нормативни актове за подготовка при кандидатстване


Списък с недопуснатите кандидати за длъжността "ВиК експерт"
Асоциацията по ВиК, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Сливен, обявява конкурс за следните длъжности:

Обявление за конкурс

Заявление за участие
СЪОБЩЕНИЕ

На 07.12.2017 г. /четвъртък/, от 10:30ч., в заседателната зала на Областна администрация- Сливен, ще се проведе заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Програма за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД за периода 2016- 2020г.

2. Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2018г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД.

3. Запознаване представителите на общините с указанията на МРРБ относно реда за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора като част от задължителните по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, дадени с писмо изх. № 91- 00- 87/ 13.10.2017г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД, ГР. СЛИВЕН


Писмо до общини стр.1, стр.2


Инвестиционна програма стр.1, стр.2


СЪОБЩЕНИЕ

С писмо вх. № АС- 01- 00107/ 29.09.2017г. "Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД уведоми АВиК- Сливен, че Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание, проведено на 25.09.2017г., е одобрила бизнес плана на ВиК- оператора за регулаторен период 2017- 2021 год. С Решение № БП- Ц- 16/ 25.09.2017г. КЕВР утвърждава цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017г., които влизат в сила от 01.10.2017г. Със същото решение са одобрени цени на услугите и за периода 2018- 2021г.


Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР
Обявление за главен секретар, икономист и ВиК експерт
Обявление за конкурс

Заявление за участие
Обявление за конкурс

Заявление за участие

Списък на допуснатите кандидати
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508