Паметни плочи на загиналите във войните - с.Червенаково

 
Снимка: 1 2 3

Селище: с.Червенаково
Община: Твърдица
Област: Сливен
Материал:

Мрамор

Местона-
хождение:

В центъра на с.Червенаково, пред кметството

Размери:

Ляво- Загинали в І св.война

Среда- 1919 год.създ. на партийната организация в с.Червенаково.

Дясно Загинали във ІІ св.война  
Дата на откриване: През 80 те  год .на ХХ век.
Дата на честване:

2 юни

Собственост: Oбщинска
Поддръжка: Oбщинска

Какво

събитие увековечава:

Герои от войните

1915 - 1918 г.

1944 - 1945 г.

Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
                                  

Надписи: "Вечна слава на героите" /имената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Кънчо Кънчев

 

1915-1918

 

Цаньо Колев

 

1915-1918

 

Георги Петков

 

1915-1918

 

Дичо Георгиев

 

1915-1918

 

Кольо Петров

 

1915-1918

 

Георги Петров

 

1915-1918

 

Стоян Иванов

 

1915-1918

 

Панайот Пенчев

 

1915-1918

 

Димитър Енев

 

1915-1918

 

Жельо Дичков

 

1915-1918

 

Петко Бойчев

 

1915-1918

 

Георги Петров

 

1915-1918

 

Михаил Петров

 

1915-1918

 

Илия Златев

 

1915-1918

 

Атанас Христов

 

1915-1918

 

Иван Кънчев

 

1915-1918

 

Симеон Атанасов

 

1915-1918

 

Стоян  Колев

 

1915-1918

 

Кольо Симеонов

 

1915-1918

 

Стоян Илиев

 

1915-1918

 

Марко Славов

 

1915-1918

 

Георги Маринов

 

1915-1918

 

Кольо Тодоров

 

1915-1918

 

Димитър Стоянов

 

1915-1918

 

Христо Даскалов

 

1915-1918

 

Слав Марков Славов

 

1944-1945

 

Димитър Стоянов Димитров

 

1944-1945