Паметна плоча на козаревци, загинали във войните
1912 - 1918 и 1944 г. - кв. Козарево

 
Снимка: 1 2 3

Селище: кв. Козарево
Община: Твърдица
Област: Сливен
Материал:

Мрамор

Местона-
хождение:
Кв.Козарево, гр.Твърдица в двора на църквата Св.Архангел Михаил
Размери: 110/60
Дата на откриване: 90-те год. на ХХ в.
Дата на честване:

Национални празници и годишнини на загиналите

Собственост: Oбщинска
Поддръжка: Oбщинска

Какво

събитие увековечава:

загинали във войните
1912 - 1918 и 1944 г.

Състояние: Добро
Тип: Паметна плоча
                                  

Надписи: "Признателност към козаревци, загинали във войните 1912 1918 1944 г." мената на загиналите/

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Атанас Д.Добрев

 

 

 

Георги Р.Петров

 

 

 

Дончо Д.Добрев

 

 

 

Жельо Иванов Момчев

 

 

 

Димитър П.Захариев

 

 

 

Злати К.Кошничеров

 

 

 

Иван Т. Делииванов

 

 

 

Иван Сл.Момчев

 

 

 

Йордан Хр. Ганкин

 

 

 

Костадин М.Дянков

 

 

 

Къню Радев Кънев

 

 

 

Кою Кр. Симеонов

 

 

 

Коста Т. Кандилков

 

 

 

Момчо Сл.Момчев

 

 

 

Митьо Ст.Попов

 

 

 

Марко М. Жамбазов

 

 

 

Михал Хр.Минчев

 

 

 

Петър Ив.Манев

 

 

 

Петко Раднев Кънев

 

 

 

Стайко К.Стайков

 

 

 

Стойко Ст.Иванов

 

 

 

Стоян Ст.Денков

 

 

 

Слав Славов Първев

 

 

 

Станко К. Стефанов

 

 

 

Христан Ив.Минчев

 

 

 

Йордан П.Шошолов

 

 

 

Петър П.Праханджиев