Паметна плоча на загинали в Отечествената война

1944-1945 г. - Твърдица

 
Снимка: 1 2

Селище: Твърдица
Община: Твърдица
Област: Сливен
Материал:

Мрамор

Местона-
хождение:
Площад "Свобода"  № 1 Сграда на общината
Размери: 90/60
Дата на честване:

9 май

Собственост: Oбщинска
Поддръжка: Oбщинска

Какво

събитие увековечава:

загинали в Отечествената война 1944-1945 г.

Състояние: Отлично
Тип: Паметна плоча
                                  

Надписи: "Загинали в Отечествената война 1944-1945 г. от Твърдица" /имената на загиналите/

Ритуал: Поднасяне на венци и цветя

Списък на загиналите:

Чин

Име

Роден

Починал

 

Атанас Михалев Янев

 

08.03.1945

 

Цони Георгиев Цонев

 

28.03.1945

 

Петър Петров Праханджиев

 

28.07.1944