ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 1. "Загорци" - Нова Загора

 2. Паметник на поручик Христо Донев - Нова Загора

 3. Паметник на поручик Николай Сербезов - Нова Загора

 4. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - Нова Загора

 5. Паметник на загиналите във войните - с. Богданово

 6. Паметник на загиналите във войните - с. Коньово

 7. Паметник на загиналите във войните - с. Любенова махала

 8. Паметник на загиналите във войните - с. Събрано

 9. Паметник на загиналите във войните - с. Стоил войвода

 10. Паметник на загиналите във войните - с. Сокол

 11. Паметник на загиналите във войните - с. Еленово

 12. Паметник на загиналите за Родината - с. Новоселец

 13. Паметни плочи на загиналите за Родината - с. Брястово

 14. Алея на фронтоваците - с. Омарчево

 15. Паметни плочи на загиналите за Родината - с. Кортен

 16. Паметни плочи на загиналите във войните - с. Караново

 17. Паметни плочи на загиналите във войните - с. Радево

 18. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война - с. Езеро

 19. Паметна плоча на загиналите във войните - с. Каменово

 20. Паметна плоча на загиналите във войните - с. Научен

 21. Паметна плоча на Слав Пенев Стоянов - с. Полско Пъдарево

 22. Паметник на eсаул Петър Петров - с. Полско Пъдарево

 23. Паметник на загиналите във войните – с. Съдиево

 24. Паметник на загиналите във войните – с. Любенец